Rentgenodiagnostyka oraz tomografia CBCT, skan cyfrowy

Ten szczególny rodzaj diagnostyki, niezbędny w prawidłowej ocenie i decyzjach co do przebiegu leczenia naszych Pacjentów prowadzimy przy pomocy najnowocześniejszego z dostępnych na rynku tomografu komputerowego, dysponując jednym z najdoskonalszych aparatów firmy Carestream wyposażonym w moduł obrazowania cefalometrycznego LDI 3D, będący jedynym w regionie aparatem pantomograficznym z funkcją równoległych stanów warstwowych, pozwalających na określenie położenia zębów nadliczbowych i zatrzymanych oraz możliwości określenia relacji korzenia i wyrostka zębowego, dzięki czemu potrafimy na miejscu ocenić, wykonać opis i interpretację obrazu RTG,  dając obraz i podstawę do właściwego dalszego leczenia.

 

 

Obraz

Cechą szczególną tego aparatu, wielką jego zaletą, w trosce o zdrowie naszych Pacjentów jest ultra niska dawka promieniowania, jaka jest emitowana podczas badania, niższa o 80% w stosunku do technologii tradycyjnych, jakie w większości występują na naszym rynku usług, dzięki czemu badanie jest nie tylko wyjątkowo dokładne, ułatwiające nam rzeczową diagnostykę, ale równie niezwykle nieinwazyjne w zdrowie Pacjenta i jego komfort zdrowotny - dla porównania aparat emituje podczas badania dawkę promieniowania analogiczną, jaką człowiek przyjmuje podczas pięciogodzinnego lotu samolotem pasażerskim.

Pokazuj w cenniku
On